Đánh giá chương trình an toàn phòng thí nghiệm của bạn

COVID-19 thời điểm khủng hoảng như thế này tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo phòng thí nghiệm đánh giá lại chương trình an toàn của họ và xác định các lĩnh vực cải tiến.

Mặc dù có nhiều quy định, nguồn lực và chương trình đào tạo, nhiều lãnh đạo phòng thí nghiệm phụ trách các chương trình an toàn vẫn đấu tranh để giữ an toàn cho nhân viên. 

Trong đại dịch COVID-19 đang diễn ra, các phòng thí nghiệm lâm sàng bỗng đột nhiên ở tuyến đầu, cung cấp bộ sưu tập mẫu vật, điều phối nguồn cung cấp và thậm chí cung cấp thử nghiệm. Do đó, nhiều nhân viên phòng thí nghiệm đã hỏi về cách giữ an toàn khi xử lý mẫu vật COVID-19.

Đánh giá chương trình an toàn phòng thí nghiệm của bạn

Thời điểm khủng hoảng như thế này mang đến cơ hội cho các nhà lãnh đạo phòng thí nghiệm đánh giá lại chương trình an toàn của họ và xác định các lĩnh vực cải tiến. 

Để tăng cường an toàn trong môi trường, người lao động cần được đào tạo về cách sử dụng khả năng của mắt an toàn của họ khi nhìn thấy một vấn đề không an toàn. Sau khi được đào tạo, một người có thể đi bộ qua phòng thí nghiệm và nhanh chóng và dễ dàng nhận ra các tình huống không an toàn.

Một cách khác để có được nhịp đập về hiệu quả của chương trình của bạn là chỉ cần hỏi nhân viên của bạn về văn hóa an toàn hiện tại của phòng thí nghiệm. Những phản hồi bạn nhận được có thể làm bạn ngạc nhiên.

Hiện nay chúng tôi đang cung cấp một số sản phẩm cho nội thất phòng thí nghiệm như tủ đựng hóa chất, tủ kính hiển vi… liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn giúp bạn.