Tủ đựng hóa chất lưu trữ chất dễ cháy và oxy hóa

- Mã sản phẩm:
- Màu sắc:
- Kích thước:
- Chất liệu:
- Xuất xứ:
- Bảo hành:
- Giá bán: